Podujatia na den 12.2.2024

od 12.02.2024
Dňa 12.02.2024 sa na našej škole bude konať opravný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z teoretickej časti odbornej zložky.