Vedenie školy

riaditeľ školy Ing. Ján Kunovský
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Ing. Pavol Kňazík
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Peter Pavlík
vedúci úseku  technicko-ekonomických činností Ing. Ján Ižvolt
vedúci výchovy mimo vyučovania Mgr. Zuzana Belobradová
vedúci školskej jedálne Mgr. Marianna Ferencová