Odborný výcvik

Odborný výcvik je zabezpečený v troch samostatných objektoch.

COPV Centre odbornej prípravy (COP) v Považskom Podhradí v priestranných, kvalitne vybavených dielňach prebieha odborný výcvik stavebných odborov. V stolárskej dielni neustále pribúdajú nové stroje, ktoré uľahčujú strojovú prácu s drevom. Žiaci majú možnosť stravovania priamo v objekte. Priestory v  COP využívajú aj viaceré stavebné firmy na organizovanie školení pre odborníkov z celého Slovenska. Odborná príprava žiakov sa realizuje aj formou produktívnych prác na stavbách v Považskej Bystrici a jej okolí.

Miestne odlúčené pracovisko praktického vyučovania sa stará o praktický výcvik budúcich autoopravárov. Sociálna budova a priestranné dielne sú situované v Považskom Podhradí neďaleko objektu Centra odbornej prípravy.  Vyučovacie priestory sú vybavené štyrmi dvoj-stĺpovými zdvihákmi, štyrmi servisnými vozíkmi, zváracím zariadením CO2, diagnostickým zariadením pre odbor autoopravár – elektrikár, diagnostickým zariadením pre odbor autoopravár – mechanik, zariadeniami na nastavovanie svetlometov, na prezúvanie a vyvažovanie pneumatík, nabíjačkou a testerom autobatérií a ďalším pracovným náradím potrebným pre vyučovanie učebných odborov. Všetky dielne majú zriadené pripojenie na internet. Pedagógom a žiakom je v rámci výučby k dispozícii dva osobné automobily Kia Cee‘d a základné konštrukčné časti osobného automobilu darované škole automobilovým závodom Kia Motors Slovakia. Vybavenie dielní odborov autoopravár je na vysokej úrovni. Naša škola patrí medzi štyri školy na Slovensku s najlepšou vybavenosťou dielní pre praktické vyučovanie. To sú konštatovania a hodnotenia štátnej inšpekcie, ktorá bola zameraná na materiálno technické vybavenie pre dané učebné odbory.

Odbor technicko-administratívny pracovník má svoje dielne v objekte Klenoty v centre mesta. Pre získanie zručností v administratívnych činnostiach majú k dispozícii počítačovú učebňu a vkusne zariadenú dielňu administratívnych prác.