Školské kolo SOČ 2024

Termín: 06.2.2024, 7:45

Dňa 06.02.2024 o 7:45 hod. sa bude konať školské kolo SOČ u nás v škole, kde budete môcť prezentovať svoje práce v učebni č.11.

Ak máte pripravené pomôcky, prezentácie alebo exponáty - môžete ich do 05.02.2024 odovzdať v kabinete č.2.


Fotogaléria