mechanik hasičskej techniky

Študijný odbor – 2447 K

 

Dĺžka štúdia

4 roky

Odbor určený pre

chlapcov a dievčatá

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Získané dokumenty

vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Dosiahnuté vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie

Zručnosti absolventa

 

Absolvent vie aj:

  • uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany,
  • vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku,
  • používať základnú a špeciálnu požiarnu techniku,
  • používať vyslobodzovaciu a dýchaciu techniku,
  • používať strojnú službu pri zdolávaní požiarov a havárií,
  • ručne spracovať technické materiály,
  • vykonávať zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania.

Uplatnenie

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

Učebný plán odboru mechanik hasičskej techniky

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Akademické predmety

19

19

13

11

62

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

4

4

16

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

4

4

4

4

16

Etická výchova/Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

1

1

-

-

2

Chémia

-

-

1

-

1

Matematika

3

3

2

2

10

Informatika

2

2

-

-

4

Telesná a športová výchova

2

2

1

1

6

Profesijné predmety

14

15

21

22

72

Ekonomika

-

-

1

2

3

Technické kreslenie

2

1

-

-

3

Strojárska technológia

2

1

-

-

3

Strojníctvo

2

-

-

-

2

Elektrotechnika

2

2

1

-

5

Zdravotná príprava

-

-

-

1

1

Technológia opráv

-

1

1

4

6

Požiarna technika

-

1

3

4

8

Požiarna taktika a prevencia

-

-

1

2

3

Odborný výcvik

6

9

14

9

38

Spolu

33

34

34

33

134

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3
4
5 6 7 8 9
10
11

od 11.06.2024 do 13.06.2024

od 10.06.2024 do 12.06.2024

od 11.06.2024 do 11.06.2024

12

od 11.06.2024 do 13.06.2024

od 12.06.2024 do 14.06.2024

od 10.06.2024 do 12.06.2024

od 12.06.2024, 14:10

13

od 11.06.2024 do 13.06.2024

od 12.06.2024 do 14.06.2024

od 13.06.2024 do 17.06.2024

14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26 27 28 29 30