Ponuka práce

Informácie o voľných pracovných miestach


Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica

prijme do pracovného pomeru:

1. učiteľa odborných predmetov elektrotechnických (vyučovanie odborných predmetov autoopravárenských odborov)

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – elektrotechnický odbor, doplnkové pedagogické štúdium a prax sú vítané.

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe;
základná hrubá mzda minimálne 1200,- Eur + zvýšenie platovej tarify, ktoré je závislé od dĺžky započítanej praxe + rôzne príplatky.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Termín nástupu: 01.09.2024

Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Telefonický kontakt: 042/4322664 - Ing. Pavol Kňazík, 042/4323766 – Mgr. Jana Janíčková


2. majstra odbornej výchovy pre odbor murár

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a vyučenie v odbore murár, príp. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore, doplnkové pedagogické štúdium a prax sú vítané.

3. majstra odbornej výchovy pre odbor inštalatér

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a vyučenie v odbore inštalatér, príp. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore, doplnkové pedagogické štúdium a prax sú vítané.

4. majstra odbornej výchovy pre odbor autoopravár - elektrikár

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a vyučenie v odbore autoopravár - elektrikár, príp. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore, doplnkové pedagogické štúdium a prax sú vítané.

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe;
základná hrubá mzda minimálne 1000,00 Eur + zvýšenie platovej tarify, ktoré je závislé od dĺžky započítanej praxe + rôzne príplatky.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Termín nástupu: 01.09.2024

Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola, Centrum odbornej prípravy Považské Podhradie

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: sospb@sospb.edu.sk

Telefonický kontakt: 042/4323766 -  Mgr. Jana Janíčková. 0903536156 - Ing. Peter Pavlík


5. kuchára/kuchárku

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie (výučný list v odbore kuchár), prax
v stravovacom zariadení vítaná.

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

základná hrubá mzda minimálne 850,00 Eur + príplatky.

Požiadavky: zdravotná spôsobilosť.

Termín nástupu: 01.09.2024

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: sospb@sospb.edu.sk

Telefonický kontakt: Mgr. Ferencová, vedúca ŠJ, 042/4322726

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6
7
8 9
10
11 12
13

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

14

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

15
16

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

17

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

18 19
20

od 20.05.2024 do 22.05.2024

21

od 20.05.2024 do 22.05.2024

22

od 20.05.2024 do 22.05.2024

23 24 25 26
27 28 29 30 31