Opravný termín ÚFIČ MS zo SJL a TČOZ

Termín: 12.02.2024

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica