TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR

Naši žiaci Alexandra Vojtovičová a Filip Bibza predviedli skĺbenie teoretických vedomostí nadobudnutých počas štúdia s praktickým overením svojich zručností pri hasičských disciplínach a fyzickej zdatnosti.

Naši žiaci Alexandra Vojtovičová a Filip Bibza   predviedli skĺbenie teoretických vedomostí nadobudnutých počas štúdia s praktickým overením svojich zručností pri hasičských disciplínach a fyzickej zdatnosti.