Súčasní a bývalí zamestnanci

Aktualizované: 1.9.2024
titul, meno, priezvisko roky pôsobenia funkcia
Mgr. Miroslava Abo Kowiderová 1998 - 2007 učiteľka TV
Oľga Adamčíková 2017 - 2023 zaučená  kuchárka
Felix Adamec 1997 - 2015 majster OVY
Felix Adamec 2019 - 2020 majster OVY
Ivan Babej 2009 - 2010 hlavný kuchár 
Anna Babincová 1995 - 1997 normovačka-fakturantka
Mgr. Miroslav Babinec 2001 -  učiteľ, majster OVY
Milan Baculík 2005 - 2006 kuchár-vodič
Milan Badík 1990 - 2006 majster OVY
Marian Bachar 1994 - 2001 údržbár-elektrikár
Jaroslava Bakalová 2014 - 2015 upratovačka
Ing. Jarmila Baliaková 1993 - 1994 učiteľka TV
Ing. Zuzana Balušíková 2013 - 2014 učiteľka TV
Ing. Stanislav Bandúr 1992 - 2002, 2018 učiteľ TV, majster OVY
Ing. Rastislav Baran 2018 pomocný vychovávateľ
Mgr. Jaroslav Barbosa 2009 -  učiteľ TV
Dana Barošová 2010 zaučená kuchárka
Milan Barták 1976 - 1978 učiteľ  TV
Ing. Róbert Bartoň 2009 - 2012 správca IS
PhDr. Anna Bartoňová 1984 - 2014 učiteľka, riaditeľka SOU, SOŠ
Ladislav Bartovič 2023 - majster OVY
Irena Bazalová  1990 - 2005 upratovačka
Jarmila Bazalová  2001 upratovačka
Božena Bazalová  2002 vychovávateľka
Terézia Bazalová 2016 - 2022 všeobecná účtovníčka
Ing. Ján Bednár 1992 - 1998 zástupca pre PV
Ing. Ján Bednár 2009 - 2019 zástupca pre PV, hlavný majster OVY
Ing. Miroslav Behro 1996 - 1999 učiteľ  TV
Ing. Alena Behrová 1990 - 2001 ekonómka, hlavná ekonómka, učiteľka TV
Ing. Alena Behrová 2005 - 2023 učiteľka TV
Ing. Jozef Behuliak 1994 - 2002 učiteľ  TV
Miroslava Belásová 2008 - 2011 kuchárka
Martina Belobradová 2021 - pomocná vychovávateľka, vychovávateľka
Mgr. Zuzana Belobradová 1992 -  vychovávateľka, vedúca vychovávateľka
Ing. Ivan Bielik 2005 - 2011 učiteľ  TV
Mgr. Oľga Bieliková 1980 - 2007 učiteľka  TV
Ľuboš Bíroš 2003 - 2007 majster OVY
Martin Bírošík 2020 - 2021, 2022 - majster OVY
Božena Blahová 2006 zauč. kuchárka
Anna Bočincová 2015 - 2016 zauč. kuchárka
Alena Bohunská 2016 - 2017 pomocná vychovávateľka
Ing. Katarína Bolceková 2022 - učiteľka TV
Jarmila Bokorová 1996 - 1998 pom. sila v ŠJK
Marta Bolčeková 2000 -  upratovačka
Ing. Igor Boldižár 2008 - 2010 učiteľ  TV
Alena Bošková 2018 zauč. kuchárka
Adela Brídziková 1992 - 1993 bufetárka
Mgr. Lucia Brídziková 2021 - 2022 učiteľka TV
Jozef Brigant 1993 - 2007 majster OVY
Jozef Brisuda 1974 - 2003 majster OVY
Anton Briš 2001 - 2003 majster OVY
Ing. Jarmila Brnková Bieliková 2006 - 2007 učiteľka  TV
Dagmar Bujnová 1997 - 2007 účtovníčka
Mgr. Monika Buková 2002 - 2003 učiteľka  TV
Ing. Elena Burietová 2004 - 2008 učiteľka  TV
Ing. Elena Burietová 2009 - 2010 učiteľka  TV
Ing. Elena Burietová 2023 - učiteľka TV
Helena Bušíková 2003 - 2005 kuchárka, cukrárka
Anton Butko 1974 - 1993 majster OVY
Ing. Elena Caránková 1995 - 2003 učiteľka  TV
Ing. Miroslav Cenkl 1994 - 1995 učiteľ  TV
Ing. Ján Cesnek 2003 - 2011 učiteľ  TV
Anna Cigániková 1995 - 2001 upratovačka
Bertina Cigániková 1996 - 1997 upratovačka
Gabriela Cingelová 1993 - 2018 pom. sila v ŠJK, kuchárka
Emil Crkoň 1974 - 1994 majster OVY
Mgr. Adriana Crkoňová 1987 - 1989 učiteľka   TV
Mgr. Adriana Crkoňová 1989 - 1992 vychovávateľka
Mária Čechvalová 2010 upratovačka
Dagmar Čerňanská 1974 - 1994 učiteľka  TV
Ing. Sláva Červenková  2011 - 2014 učiteľka  TV
Františka Čukanová 2018 - 2022 upratovačka
Jozef Češko 1974 - 2003 zástupca pre PV, hlavný majster OVY
Marián Dej 1999 - 2001 učiteľ  TV
Ing. Zuzana Dimová 2005 -  učiteľka  TV
Mária Dobrovolná 2007 - 2021 zauč. kuchárka
Ľubomíra Domanická 2010 -  zauč. kuchárka
Katarína Drbulová 2001 -  referent ekon. činností
Pavol Drevenák 1975 - 1995 vychovávateľ, zástupca VMV
Pavol Drevenák 2002 vychovávateľ
Ing. Viera Dubcová 2004 - 2005 učiteľka  TV
Pavel Dúbravka 2005 - 2015, 2018 - 2019 majster OVY
Ing. Vanda Dunajová 2001 - 2003 učiteľka  TV
Ing. Zuzana Dundeková 2010 majsterka OVY
Milan Ďurček 1992 - 1996 majster OVY
Emília Ďurišová 2001 odb. prac. správy majetku
Jozef Ďurkech 1997 údržbár-kurič
Mgr. Jana Dzurjaníková 2013 - 2014 učiteľka TV
Ing Zdenka Džanajová 2021 učiteľka TV
Anna Faturová 1998 - 2018 zauč. kuchárka
Mgr. Marianna Ferencová 2016 -  vedúca ŠJ
Mgr. Dana Filipová 1983 - 2002 učiteľka TV
Martina Filová 2009 -  vychovávateľka
Mgr. Marta Fischerová 2007 - 2008 učiteľka TV
Marcela Flajsová 2022 - 2023 výdajníčka stravy
Jana Frolová 1980 - 1981 učiteľka TV
Dana Frivaldská 2017 zauč. kuchárka
Jozef Fuček 1974 - 1978 vychovávateľ
Mgr. Vladimír Gabčo 1980 - 1991 riaditeľ SOU
 Katarína Gajdošíková 1992 - 1994 učiteľka TV
Jozef Galbavý 1976 - 1997 hlavný majster OVY
Jana Galčíková 1991 - 1993 vedúca OPPV
Mgr. Ľubica Galková 2011 - 2012 učiteľka TV
Monika Galovičová 2021 - upratovačka
Mária Gaňová 1996 - 1998 ved. vychovávateľka
Bc. Mária Gardianová 2014 - 2016 vedúca ŠJ
Ladislav Gašo 1994 - 2018 majster OVY
Vlasta Gašpárková 1974 - 1990 gazdiná
Ing. Andrea Gašparová Bajzíková 2021 - majsterka OVY
Anna Gazdíková 1998 - 2010 pom. sila v ŠJK
František Gločka 1992 - 1994 majster OVY
Ing. Jozef Greguš 2005 - 2006 učiteľ  TV
Mgr. Alena Guláčová 1997 - 1998 učiteľka  TV
Mgr. Lenka Hačecká 2002 - 2006 učiteľka  TV
Michal Halač 2005 - 2006 majster OVY
Stanislav Hanínec 1992 - 2005 majster OVY, hlavný majster OVY
Stanislav Hanínec 2007 majster OVY
Mária Hantáková 1992 - 2011 skladová účtovníčka
Ing. Ivan Hanulík 1996 - 1998 učiteľ  TV
Marian Harvančík 1993 - 2005 majster OVY
Štefan Harvanka 2021 - 2023 kuchár
Ing. Ľuboš Haščic 2009 - 2016 učiteľ  TV
Mgr. Dana Hašková 1995 - 1996 ved. vychovávateľka
Dana Hašková 1998 - 1999 učiteľka  TV
Jozefína Hašková 2000 - 2003 kuchárka
Jozefína Hašková 2005 - 2022 kuchárka, predavačka v bufete
Kamila Haviarová 1975 - 1995 pomocná kuchárka 
Ing. Pavol Heššo 2004 - 2005 učiteľ  TV
Ing. Juraj Hikl 2012 - 2014 správca IS
Cyril Hlavatý  1974 - 1994 majster OVY
Anna Hlinková 1981 - 1994 sekretárka a pokladníčka
Ing. Katarína Hlinková Šimečíková 2010 - majsterka OVY, učiteľka TV
Štefánia Hlobíková 1974 - 1998 skladníčka a zást. pre ŠJaK
Štefánia Hlobíková 2001 - 2002 kuchárka
PaeDr. Renáta Hodásová  2002 -  učiteľka  TV
Štefan Holienčík 1980 - 1988 prac. techn.-hosp. úseku
Drahomíra Horečná 1981 - 1986 učiteľka  TV
Eva Horečná 2021 zaučená kuchárka
Jaroslav Hozdek 1992 -  majster OVY, pomocný vychovávateľ
Mária Hozdeková 1995 -  upratovačka
Vanda Hrdličková 2021 zaučená kuchárka
Mgr. Eva Hrubová 1975 - 1999 učiteľka  TV, vedúca vychovávateľka
Miriam Hrubová  1990 - 1991 upratovačka
Kateryna Hrytsiuk 2022 - 2023 zaučená kuchárka
Ing. Viliam Húdek 1993 sam. odb. prac. VT
Mgr. Mária Hujová 2015 - 2016 učiteľka TV
Katarína Hujová 1994 - 1995 bufetárka
Ing. Ján Húska 2019 - 2021 učiteľ TV
Jaroslav Chalupčan 2024 - majster OVY
Ing. Jana Chodúrová 2010 - 2011 učiteľka TV
Ján Chorvát 1974 - 1994 učiteľ  TV
Ing. Pavol Chrenko 1993 - 1995 sam. odb. referent
Ing. Pavol Chrenko 1999 - 2000 učiteľ  TV
Ladislav Chudý 2008 - 2009 kuchár, vodič
Ing. Miroslav Ilko 2005 - 2008 učiteľ  TV
Ing. Marcela Ištoková 2003 - 2008 učiteľka TV
Pavol Ivan  1990 - 2000 majster OVY
Štefánia Ivanková 1975 - 1987 kuchárka
Ing. Ján Ižvolt 2021 -  veúci úseku TEČ
Ing. Jozef Jahoda 2001 - 2006 učiteľ  TV
Mgr. Jarmila Jakubeková 2006 - 2008 učiteľka TV
Ing. Andrea Jakúbeková 2015 sekretárka
Mgr. Július Jalakša 1997 - 2000 učiteľ  TV
Mgr. Mária Janáčková 2012 - 2013 učiteľka TV
Mgr. Miroslav Janás 1998 - 2000 učiteľ  TV
 Ladislav Janek 2004 - 2005 elektrikár - vodič
 Anna Janeková 1995 - 2010 bufetárka
Mgr. Jana Janíčková 2003 -  sekretárka, personalistka - mzdárka
Anna Janechová 2015 - 2017 sekretárka
Melánia Janigová 1974 - 2002 učiteľka TV
Milan Jankovič 1995 majster OVY
RNDr. Jaroslava Jánošíková 2006 - 2022 zástupkyňa pre TV
Adriana Jansová 1992 upratovačka
Lenka Jarinová 2022 - 2023 zaučená kuchárka
Zdeno Jasenský 1982 - 1983 učiteľ  TV
Mgr. Helena Jenischová 1987 - 1993 učiteľka TV
Ing. Milan Ješík 2007 učiteľ  TV
Vladimír Juráček 1991 - 2019 majster OVY
Viera Jurenková 1993 - 2003 sekretárka
Mgr. Jozef Justus 1974 - 1996 učiteľ  TV, zástupca pre TV
Ing. Alexandra Kadašová 2008 - 2010 učiteľka  TV
Ivana Kanisová 1993 - 1998 majster OVY
Marta Kanisová 1993 - 2000 kuchárka
Róbert Kardoš 2019 - majster OVY
Jana Kardošová 2010 majsterka OVY
Danica Kavacká  1978 - 2011 učiteľka TV
Helena Kiššíková 1984 - 1988 učiteľka TV
Ing. Pavol Kňazík 1995 -  učiteľ  TV, vedúci CAD, zástupca pre TV
Anna Kočincová 2011 - 2015 ved. odb. prac. tech. činností
Ing. Juraj Kočiško 2015 - 2017 inštruktor autoškoly
Janka Kohútová 1975 - 2010 učiteľka TV
Mgr. Dobroslav Kortman 2003 - 2004 učiteľ  TV
Monika Kostelanská 2012 - 2017 referent tech. činností
Monika Kostelanská 2022 - upratovačka
Pavol Kostelanský 1992 - 1993 majster OVY
Augustín Kostelanský 2003 - 2004 údržbár-elektrikár
Milan Kostelanský 2003 -  majster OVY
Jana Kostková 1999 - 2000 pom. kuchárka
Ing. Ivana Kováčová 2022 - učiteľka TV
Ľubomír Kováč 1993 - 1994 majster OVY
Mgr. Darina Kováčechová  1993 - 1994 učiteľka TV
Mgr. Darina Kováčechová  1996 - 2008 učiteľka TV
Bohumil Kováčik 1974 - 1983 majster OVY
Augustín Krabáč 1996 - 2018 majster OVY
Pavol Krajča 1991 - 1993 majster OVY
Igor Krajči 2001 - 2019 majster OVY
Mgr. Miroslav Králik 1981 - 1998 učiteľ  TV
Mgr. Gabriela Králiková 1985 - 2006 učiteľka TV
Mária Králiková 2008 kuchárka
Miroslav Krčmárik 1978 - 1990 majster OVY
Jozef Krčmárik 1993 - 2003 majster OVY
Jozefína Krčmáriková 2007 - 2014 upratovačka
Dominik Kremeň 2017 - 2018 kuchár
Vincent Kresáň 1992 - 2005 majster OVY
Rudolf Križan 2003 -  majster OVY
Ing. Iveta Kroggel 1992 - 2004 učiteľka TV
Anna Kršíková 1993 - 2000 upratovačka
Štefan Kubík 1974 - 1990 majster OVY
Bc. Ladislav Kubík 1991 - 2016 majster OVY, hlavný majster OVY, zástupca pre PV
Ing. Anna Kubiňáková 2003 učiteľka TV
Bc. Štefan Kubiš 2001 - 2015 vedúci MOP, majster OVY
František Kucej 1991 - 1994 majster OVY
Emília Kucejová 1975 - 1991 kuchárka
Stanislava Kucejová 2021 zaučená kuchárka
Jozef Kučera 1974 - 1991 učiteľ  TV
Ing. Dagmar Kuniaková 1998 - 2004 učiteľka TV
Ing. Ján Kunovský 1990 - 2004 majster OVY, učiteľ TV, zástupca pre PV
Ing. Ján Kunovský 2014 -  riaditeľ SOŠ
Jozef Kunovský 1996 majster OVY
Marián Kurus 2001 - 2003 údržbár-elektrikár
Miloš Kušo 1996 - 1997 majster OVY
Vojtech Kvasnička 1974 - 1981 majster OV
Blažena Kyzeková 1994 - 1995 majster OVY
Ing. Miroslav Lachký 2023 - učiteľ TV
Mgr. Dana Lampášová 2022 - učiteľka TV
Pavol Lališ 2004 údržbár-elektrikár
Miroslav Lapčík 2010 -  hlavný kuchár
Ing. Jana Laurenčíková 2023 - učiteľka TV
Ing. Miloš Lejtrich 2003 - 2008 učiteľ  TV
Mariana Lieskovská 2000 - 2008 bufetárka
Kamila Lokšíková 1974 - 1990 upratovačka
Dušan Lovás 2020 - 2021 kuchár
Marek Lovíšek 1995 - 2004 majster OVY
Peter Lovíšek  2001 - 2002 údržbár
Anna Lovíšková  1974 - 1976 sekretárka
Ľubica Lovíšková 2020 zaučená kuchárka
Ing. Dagmar Lučanská 1995 - 1996 učiteľka TV
Ing. Pavol Lukáč 1992 - 2005 učiteľ  TV
Jozef Lukáč 1992 - 1999 správca-údržbár
Ing. Ľudmila Lukáčová 2007 -  učiteľka TV
Pavol Lutišan 1991 - 1992 majster OVY
Peter Magát 2003 majster OVY
Alena Mahútová 1991 - 1993 učiteľka, majsterka OVY
Viera Maliníková 1993 - 2011 personalistka - mzdová účtovníčka
Ing. Miroslav Maretta 2014 -  učiteľ TV, správca IS
Ing. Zuzana Marettová 1992 - 2009 učiteľka  TV, zástupkyňa pre TEČ
Milan Markech 2002 údržbár
Ing. Bronislava Martausová 2008 - 2023 učiteľka TV
Anna Martinková 2001 - 2007 upratovačka
Eva Martinková 2013 ref. ekon. činností
Mgr. Peter Masarik 1997 - 1998 učiteľ TV
Marian Matejka 1992 - 2007 majster OVY
PaedDr. Katarína Matulová 1996 - 1998 učiteľka TV
Helena Maturkaničová 2010 - 2011 vychovávateľka
Stanislav Matušík 1992 - 2006 majster OVY
Andrea Medeková 2020 -  upratovačka
Iveta Mesiačková 2021 - 2023 zaučená kuchárka
Anna Miháliková 2016 - 2017 predavačka v bufete, zauč. kuchárka
Ing. Ingrid Michalcová 1993 - 2009 učiteľka TV
Zuzana Michalcová 2022 - 2024 všeobecná účtovníčka
Miroslav Michalek 2004 - 2022 školník - údržbár
Melánia Miklošová 1974 - 1990 ekonómka
Ing. Dušan Miklovič 2002 správca budov, odb. prac. TČ
Mgr. Mária Mikulík 2013 - 2015 učiteľka TV
Marta Mitašová 2017 - 2020 kuchárka
Emil Mizerík 1993 - 1994 majster OVY
Ivana Molnárová 1993 - 1995 majster OVY
Anna Moresová 1987 - 1991 vychovávateľka
Marie Mošková 1987 - 1991 ved. DM a telefonistka
Emília Možutíková 1975 - 2014 vedúca ŠJ
Iveta Možutíková 2004 - 2017 zauč . kuchárka, kuchárka, skladníčka
Štefánia Mužíková 2015 - 2018 upratovačka
Jana Nešťáková 1997 - 1999 upratovačka
Mgr. Miroslava Nováková 2011 - 2014 učiteľka  TV
Slavomíra Nováková 2015 - kuchárka, skladová účtovníčka
Ing. Ján Ogurčák 1997 - 1998 učiteľ  TV
Vlasta Packová 2019 - 2023 kuchárka
Václav Pagáč 1974 - 1992 majster OVY
Darina Páchniková 1991 -  sekret. a poklad., referent EČ
Ing. Ladislav Pajger 2002 - 2003 učiteľ  TV
Eduard Paliesek 1974 - 1980 riaditeľ  SOU
Filip Palko 1991 - 1993 majster OVY
Veronika Palková 2000 - 2020 upratovačka
Anton Pápy 1974 - 1993 majster OVY
Mária Pastíriková 1981 - 2015 vychovávateľka,  pomocná vychovávateľka
Rudolf Pavlac 1994 - 1997 kurič - údržbár
Bc. Karol Pavelčík 2020 - 2022 majster OVY
Ing. Peter Pavlík 2001 -  majster OVY, vedúci MOP, hlavný MOVY, zástupca pre PV
Zuzana Pavlíková 2004 sam. odb. referentka
Bc. Anna Pavlovičová 1991 - 2016 kuchárka, skladníčka, vedúca ŠJ
Ing. Anton Pavlovič 2018 - majster OVY
Ing. Marcela Pechová 2010 - 2011 učiteľka TV
PhDr. Mária Pekárová 1981 - 1995 učiteľka TV
Mgr. Nikoleta Petrášová 2014 - 2017 učiteľka TV
Tomáš Pilár 2022 - majster OVY
Ladislav Petríček 1982 - 1985 učiteľ  TV
Anna Pilátová 1996 - 1999 upratovačka
Mgr. Jana Plačková  2009 - 2016 učiteľka TV
Jarolím Podstrásky 1974 - 1999 hlavný majster OVY
Ing. Štefan Pohanka 1990 - 2003 učiteľ  TV
Ing. Štefan Pohanka 2004 -  učiteľ  TV, inštruktor autoškoly
Peter Procházka 2005 - elektrikár - vodič
Ing. Vlasta Púčková 1991 - 2001 sam. odb. ekonóm
Ing. Katarína Pulenová  2001 -  učiteľka TV
Emília Rariková 1993 - 1994 bufetárka
Marta Remišová 1976 - 1982 sekretárka
Ivan Repáč 1994 - 2005 majster OVY
Ing. Ladislav Repáč 2003 - 2005 učiteľ  TV
Mária Repáčová 1975 - 1983 kuchárka
Ing. Vlasta Repáčová 2008 - 2013 učiteľka TV
Tibor Rešo 2011 - 2014 kuchár
Dušan Rezák 1994 -  majster OVY, vodič - zásobovač, referent TEČ
Bc. Jozef Rezák 2003 -  majster OVY, hlavný majster OVY
Valéria Rezáková 1983 - 1997 pom. sila  v ŠJK
Mgr. Zuzana Rezáková 2013 -  2018 učiteľka TV, majsterka OVY 
Mgr. Barbora Riedl 2008 - 2017 učiteľka TV
Ing. Monika Roncová 2010 - 2011 učiteľka TV
Viera Rusnoková 1993 - 1999 učiteľka TV
Mgr. Karol Rydlo 1974 - 1997 zástupca pre TV, učiteľ TV
Drahomíra Rýdlová  1989 - 1991 sam. odb. ekonómka, ved. VMV
Anna Sádecká 1987 - 1991 upratovačka
Terézia Sádecká 1987 - 1993 upratovačka
Eva Samková 2018 zauč. kuchárka
Milan Sádecký 1981 - 1993 majster OVY, školník
Ing. Tariana Sapáková 2024 - všeobecná účtovníčka
Milan Sedláček  1976 - 1992 majster OVY
Mária Sedláčková 1997 - 2014 zauč. kuchárka
Ing. Carmen Scholzová 2002 -  učiteľka TV
Marta Sičáková 2000 - 2001 kuchárka
Ing. Kamil Slávik 1992 - 2002 učiteľ  TV, vedúci stred. CAD
Helena Slaninková 2021 - zaučená kuchárka
Ing. Jozef Smatana 1974 - 1995 učiteľ  TV, zástupca pre TV
Bc. Vladimír Smatana 2020 -  majster OVY
Jozefína Smatanová 1991 - 1998 ved. kuchárka
Jozef Smažák 1986 - 1996 majster OVY
Mgr. Ján Smolka 1998 - 1999 učiteľ  TV
Jozef Staník 1993 - 2013 sam. odb. prac., vodič-zásobovač
Viktor Starosta 2001 - 2005 majster OVY
Magda Stoličná 2016 - 2017 kuchárka
Miroslava Stoličná 1974 - 2002 učiteľka TV
Marcela Stráňovská 1980 - 2007  vychovávateľka,  odb. referent
Mgr. Mária Strelcová 1998 - 2019 učiteľka TV
Silvia Striežencová 2016 - 2017 zauč. kuchárka
Soňa Suchá 2006 -  sam. odb. referentka, skladníčka
Roman Suchár 1993 - 2023 majster OVY
Mária Sviteková 1974 - 1991 ekonómka
Gizela Svoradová 1974 - 1983 kuchárka
Bc. Ondrej Šadlák 1980 - 2019 majster OVY, hlavný majster OVY
Stanislav Šadlák 1992 - 1994 majster OVY
Oľga Šadláková 1979 - 1989 upratovačka
Mária Šadláková 1991 - 2018 upratovačka
Jozefína Šadláková 1996 - 2011 sam. odb. ref.
Jozef Šajtlava 1981 - 2010 učiteľ  TV
Jana Šarlayová 2008 -  majsterka OVY, administratívna zamestnankyňa
Peter Šebák 1993 - 2014 majster OVY
Miroslav Šerý 2002 - 2003 údržbár
Peter Šichman 2022 - školník - údržbár
Martina Ševčíková 2020 zaučená kuchárka
Ing. Jana Šimová 2011 - 2012 učiteľka TV
Mgr. Martina Šištíková 2007 -  učiteľka TV
Rastislav Škoruba 2017 - 2018 kuchár
RNDr. Viera Škripcová 1999 - 2002 učiteľka TV
 Iveta Špániková 2007 upratovačka
Marta Špániková 2023 - referent pre agendu žiakov
Ing. Michal Špila 2003 - 2005 učiteľ  TV
Antónia Šporíková 1991 - 1994 pom sila v ŠJaK
Drahomíra Štefanicová 1990 - 2007 upratovačka
Lenka Štefanicová 2005 -  upratovačka
Simona Štefanicová 2016 - 2017 kuchárka
Mgr. Ivan Štefko 2011 - 2013 učiteľ  TV
Bc. Štefan Šterdas 1993 -  majster OVY
Vlasta Študencová 1982 - 1987 učiteľka TV
Ing. Lenka Šubiková 2007 - 2016 účtovníčka
Ing., Mgr. Alena Šujanová 2003 - 2007 učiteľka TV
Ing., Mgr. Alena Šujanová 2009 -  učiteľka TV
Ing. Ján Šulík 1996 - 1997 učiteľ  TV
Ing. Jozef Šulík 2011 - 2012 učiteľ  TV
Miroslav Šupolík 1990 - 1993 majster OVY
Iveta Tamášiová 2020 upratovačka
Mgr. Monika Tanečková 2014 - 2015 učiteľka TV
Mgr. Erika Tanušková 2008 - 2021 učiteľka TV
Dušan Taraba 2003 - 2004 údržbár
Ing. Monika Taškárová 2008 - 2010 učiteľka TV
Ing. Monika Taškárová 2015 - 2017, 2018 - učiteľka TV, majsterka OVY 
Ing. Jozef Tihelka 1992 - 2000 ved. odb. tech. pracovník
Ing. Stanislav Tomana 2002 - 2003 učiteľ  TV
 Antónia Tománková 1992 - 2010 kuchárka
 Stanislava Tománková 2009 - 2017 zauč. kuchárka
 Mária Tomanová 1991 - 2014 kuchárka
Mgr. Ján Tomášek 1975 - 2012 učiteľ, zástupca pre TV
Mária Tomášiková 2017 zauč. kuchárka
Ing. Ľubica Trepáčová 1981 - 2019 hlavná MOVY, učiteľka  TV, zástup. pre PV, zástup. pre TV
Ing. Mária Trojanová, CSc. 1998 - 2001 učiteľka TV
Ing. Anna Trokanová 1997 - 1998 učiteľka TV
Ing. Peter Trška 2010 -  učiteľ  TV, inštruktor autoškoly
Eduard Trško 2018 - majster OVY
Ing. Vlasta Turčanová 2001 - 2015 učiteľka TV
Miroslava Turičíková 2007 - 2015 upratovačka
Ján Turza 1974 - 1981 majster OVY
Mgr. Alena Tvarúžková 1993 - 1996 učiteľka TV
Pavol Tvrdý 2006 - 2023 kuchár - vodič, zaučený kuchár - vodič
Adriana Tӧrӧková 1991 - 1997 sam. odb. ekonómka
Ing. Mária Ulčáková 2001 - 2005 učiteľka TV
Anna Uríčková 1991 - 1998 pom. sila ŠJaK
Štefan Vachalík 1975 - 1977 majster OVY
Elena Vachaliková 1994 - 1996 upratovačka
Mgr. Peter Valaský 2008 - 2009 učiteľ  TV
Emília Valášková 2017 zauč. kuchárka
Šimon Vavrek 2015 kuchár
Jaroslav Večerík 1993 - 1994 majster OVY
Mgr. Adriana Vendrinská 1993 - 1998 učiteľka TV
Mgr. Adriana Vendrinská 1999 -  učiteľka TV
Jaroslav Višňovský  1975 - 2009 vychovávateľ, vedúci vychovávateľ
Ing. Ľubica Vlhová 2010 - 2011 učiteľka  TV
Ing.  Anna Vojčíková 1997 -  učiteľka TV
Viktoria Voroshylova 2022 zaučená kuchárka
Ladislav Vrábel 1976 - 2013 majster OVY
Ladislav Vrábel 2019 - 2020 majster OVY
Helena Vráblová 1992 - 1993 upratovačka
Štefan Záhora 1997 - 2011 kuchár
Alena Záhorová 2003 kuchárka
Miroslav Zajac 1976 - 1992 majster
Mgr. Helena Zaťková 2022 - majsterka OVY, učiteľka TV
Lívia Zavadzanová 2021 zaučená kuchárka
Mgr. Viera Zaťková 2009 - 2020 vedúca úseku TEČ
Ing. Marian Zbín 2003 - 2013 učiteľ  TV
Eleonóra Zboranová 1993 - 1996 upratovačka
Jana Zboranová 1993 - 1998 upratovačka
Eleonóra Zboranová 1997 - 1998 upratovačka
Vladimír Zemančík 1997 - 2001 údržbár - elektrikár
Jana Zemančíková 1999 - 2002 upratovačka
František Zigo 1994 - 2010 majster OVY
Ľubomír Zigo 2023 - majster OVY
Štefánia Zigová 1974 - 1985 upratovačka
Barbora Zigová 1993 - 1994 upratovačka
PhDr. Anna Zmečková 1987 -  učiteľka TV
Jaroslava Žáková 1991 - 1993 odb. referent
Ing. Zora Žárska 1993 sam. odb. pracovníčka
Ing. Viera Žernovičová 2008 - 2010 učiteľka TV
Bc. Janka Žiaková 2006 - 2011 majsterka OVY
Ing. Ján Židek 2002 učiteľ  TV