Štúdium

Študijné odbory 4-ročné

 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
 • 3656 K operátor stavebnej výroby
 • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ŠTIPENDIUM

Študijný odbor sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolventi študijného odboru spolu s vysvedčením o maturitnej skúške získajú aj výučný list v príslušnom odbore a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

Učebné odbory 3-ročné

 • 2487 H 01 autoopravár - mechanik - duálne vzdelávanie
 • 2487 H 02 autoopravár - elektrikár - duálne vzdelávanie
 • 3355 H stolár - ŠTIPENDIUM
 • 3661 H murár - ŠTIPENDIUM
 • 3675 H maliar
 • 3678 H inštalatér - ŠTIPENDIUM
 • 3684 H strechár - ŠTIPENDIUM, duálne vzdelávanie
 • 6475 H technicko-administratívny pracovník

Učebný odbor sa ukončuje záverečnou skúškou, absolvent získa výučný list. Úspešní absolventi môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie.

Nadstavbové študijné odbory 2-ročné

 • 3659 L stavebníctvo
 • 3757 L dopravná prevádzka
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Tieto odbory sú otvorené pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorí sa rozhodnú získať úplné stredné odborné vzdelanie dennou formou štúdia. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.