Teoretické vyučovanie

školaVyučovanie prebieha v dvoch objektoch v centre mesta. K dispozícii je 17 učební, dve multimediálne učebne, jedno elektrotechnické, dve jazykové a tri počítačové laboratóriá.

Multimediálne učebne sú vybavené osobným počítačom s pripojením na internet, dataprojektorom, interaktívnym systémom a keramickou popisovateľnou tabuľou.

Jazykové laboratóriá sú vybavené osobným počítačom s pripojením na internet, keramickou popisovateľnou tabuľou, premietacím plátnom, dataprojektorom a audiosystémom na ozvučenie miestnosti. Jedno jazykové laboratórium je zariadené pracovnými stolmi so slúchadlami a elektronickou riadiacou jednotkou.

Počítačové laboratóriá sú súčasťou CAD centra, ktoré vzniklo v roku 1993 v rámci medzinárodného projektu. V súčasnosti sú vybavené 49 osobnými počítačmi pripojenými do lokálnej siete a ďalšou multimediálnou technikou vrátane troch interaktívnych systémov.

Ku kvalitnej výučbe slúži aj školská knižnica vybavená nielen odbornou literatúrou a beletriou, ale aj osobnými počítačmi s pripojením na internet. Škola má jednu veľkú, priestrannú a jednu menšiu telocvičňu.

Žiaci školy majú možnosť navštevovať záujmové krúžky, cez prestávky sa občerstviť v školskom bufete a stráviť voľné chvíle v priestoroch átria, ktoré tvorí oddychovú zónu školy, alebo využiť informačný kútik pozostávajúci z počítačov pripojených na internet. Tento sa nachádza v spoločných priestoroch na prízemí školy. Samozrejmosťou je školský rozhlas.

Žiaci, ktorí majú problémy s každodennou dopravou do školy, majú možnosť ubytovania sa v školskom internáte. Žiaci a zamestnanci školy majú možnosť kvalitného stravovania v školskej jedálni.