Školský internát

Je súčasťou komplexu budov SOŠ. Ubytovanie tu na troch podlažiach nachádzajú žiaci našej i iných škôl. Dvoj a trojposteľové izby sú dvojbunkového charakteru s kompletným sociálnym zariadením (sprchový kút a samostatné WC). Každá izba má svoj balkón. Dvere nášho internátu sú otvorené aj pre skupiny záujemcov o krátkodobejšie ubytovanie. K tomuto účelu sú pre nich vyhradené hosťovské izby, poprípade hosťovský apartmán. K dispozícii je kuchynka a spoločenská miestnosť vybavená televíznou technikou so satelitným príjmom programov. Záujemcovia majú možnosť využiť služby školskej knižnice. Ubytovaným ponúkame možnosť kvalitného stravovania v školskej jedálni.

Školský internát, ktorý je integrálnou súčasťou komplexu budov Strednej odbornej školy, sa nachádza v centre mesta, v bezprostrednej blízkosti zástavok hromadnej dopravy. Výhodná poloha umožňuje žiakom využívať všetky služby a možnosti využitia voľného času, ktoré sa v meste nachádzajú.

Lôžková kapacita ŠI je 72 lôžok, rozmiestnených na troch poschodiach. Izby sú dvoj a trojposteľové s balkónom a každé dve izby majú spoločné sociálne zariadenie (sprcha a WC).

Na prízemí sa nachádzajú učebne TV, zborovňa, na prvom poschodí sú kancelárie ekonomicko - hospodárskeho úseku školy a počítačové učebne. Druhé poschodie využívame pre ubytovanie účastníkov rôznych školení, kultúrnych a športových podujatí, ako aj zahraničných študentov počas výmenných pobytov v rámci projektov. Na 3. a 4. poschodí sú ubytovaní žiaci zo stredných škôl v meste - SPŠ, SZŠ, OA, SOŠ a samozrejme žiaci našej školy.

V Školskom internáte poskytujeme ubytovaným žiakom komplexné služby - starvovanie, kultúru, šport. V budove školy majú žiaci k dispozícii kvalitnú kuchyňu, s možnosťou objednania celodennej stravy.

K vybaveniu Školského internátu, ktoré môžu ubytovaní žiaci využívať patrí: kompletne vybavená kuchynka, spoločenská miestnosť s televízorom, videom, DVD a satelitom, knižnica, kde je umiestnený PC s pripojením na internet. Ubytovaní žiaci majú ďalej k dispozícii veľkú telocvičňu a posilňovňu, ktorá je súčasťou školy, počítačovú učebňu a v letných mesiacoch pekne upravené átrium s krbom.

Výchovno - vzdelávaciu činnosť žiakov organizujeme podľa Výchovného programu, v ktorom sú obsiahnuté všetky zložky výchovy. Dôraz kladieme na protidrogovú prevenciu a prevenciu proti šikanovaniu a agresivite žiakov.

Pre žiakov pripravujeme každý mesiac rôzne kultúrne a športové akcie, ako aj besedy a prednášky.

Náklady na ubytovanie : 35 EUR na mesiac - mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním.

Strava : Raňajky - 1,65 EUR

                Obed - 2,20 EUR

                Večera - 2,20 EUR

vedúca VMV: Mgr. Zuzana Belobradová

Kontakt: 042/4323766 - kl. 24


Dokumenty na stiahnutie