Inovatívne na hodinách slovenského jazyka (didaktické hry) Inovatívnych metód je veľmi veľa, treba len skúšať, ktoré z nich použiť na dosiahnutie toho najoptimálnejšieho cieľa. Nám sa so žiakmi z III.A triedy podarilo preberanú tému oživiť nezvyčajnou aktivitou, a to stvárnením literárnych diel prostredníctvom lego kociek...
Vyhodnotenie školského kola SOČ v školskom roku 2023/2024 V prvom rade by som rád poďakoval všetkým zúčastneným žiakom v školskom kole SOČ, ktoré sa konalo 06. 02. 2024, kde veľmi pekne prezentovali svoje práce...
Pracovníci Prezídia policajného zboru z Odboru prevencie kriminality v Trenčíne si vedia získať študentov pútavým rozprávaním o legálnych a nelegálnych drogách, spojeným s ukážkami a uvádzaním konkrétnych príkladov z praxe...
od 28.02.2024
Dňa 28.02.2024 sa v COP Považské Podhradie bude konať školenie murárov BAUMIT.
od 19.02.2024 do 23.02.2024
V dňoch 19. - 23. 02. 2024 majú žiaci JARNÉ PRÁZDNINY, ktoré využijú na oddych a naberanie ďalších síl do štúdia.
od 19.02.2024 do 23.02.2024
V dňoch 19. - 23. 02. 2024 sa bude konať doškolenie žiakov z praktického vyučovania z dôvodu vysokej absencie.
od 14.02.2024
Dňa 14. 02. 2024 sa žiaci triedy III.B AMD + AED zúčastnia súťaže Young Car Mechanic.
od 13.02.2024
Dňa 13.02.2024 sa žiaci triedy I.C a III.B zúčastnia prednášky "Slovensko bez drog".
od 12.02.2024
Dňa 12.02.2024 sa na našej škole bude konať opravný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z teoretickej časti odbornej zložky.
od 07.02.2024
Dňa 07. 02. 2024 sa žiaci triedy II.B AMD + AED zúčastnia súťaže Young Car Mechanic.
od 07.02.2024
Dňa 07. 02. 2024 sa triedy II.A, II.B, II.C zúčastnia prednášky spojenej s besedou s príslušníkom Policajného zboru SR na tému "Návykové látky".