Kritériá na prijímacie konanie

Prihlášky do nadstavbového štúdia sa podávajú do 31.05.2023

Dokumenty na stiahnutie