Na Slovensku

Rok 2015

1. miesto - celoštátna vedomostná on-line súťaž pre inštalatérske odbory Meď 2015, kategória školy, učebné odbory, marec 2015

1. miesto - celoštátna vedomostná on-line súťaž pre inštalatérske odbory Meď 2015, kategória učebné odbory, jednotlivci – Samuel Chovanec, marec 2015

Rok 2014

2. miesto - celoštátna vedomostná on-line súťaž pre inštalatérske odbory Meď 2014, kategória školy, učebné odbory, marec 2014

Rok 2013

1. miesto - 1. ročník národnej súťaže Skills Slovakia a SUSO - súťažnej prehliadky stavebných remesiel v odbore murár – Milan Adamčík, Milan Rastislav Staňo, apríl 2013, Nitra

1. miesto - celoštátna vedomostná on-line súťaž pre inštalatérske odbory Meď 2013, kategória školy, učebné odbory, marec 2013

1. miesto - 1. ročník súťaže stredoškolských študentských projektov Projekty robia školy v kategórii B. Projektový námet Prvky pasívnej bezpečnosti automobilu. Vyhlasovateľom súťaže - Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci medzinárodnej spolupráce PIA-PROJECT.EU v oblasti didaktiky projektového manažmentu na stredných školách.

2. miesto - 1. ročník národnej súťaže Skills Slovakia a SUSO - súťažnej prehliadky stavebných remesiel v odbore stolár – Michal Milo, Patrik Pšurík, apríl 2013, Nitra

2. miesto - celoslovenské kolo súťaže Autoopravár Junior 2013 Castrol v kategórii autoopravár – mechanik a elektrikár – Patrik Chudovský, marec 2013, Nitra

2. miesto - celoštátna vedomostná on-line súťaž pre inštalatérske odbory Meď 2013, kategória učebné odbory, jednotlivci – Michal Čelko, marec 2013

3. miesto - celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT geniality show - Andrej Mračník v celkovom hodnotení kategórie O34.

Rok 2012

1. miesto - celoslovenská súťaž žiakov v odbore inštalatér – Ján Grepiniak, Dominik Sojka . Súťaž organizovaná v rámci prezentačnej výstavy stredných škôl JUVYR, november 2012, Bratislava

1. miesto - celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT geniality show - Andrej Mračník v celkovom hodnotení kategórie O12

2. miesto - Súťaž budúcich remeselníkov v odbore stolár „Mladý stolár“, kategória družstiev – Michal Milo, Patrik Pšurík, december 2012, Žilina

3. miesto - medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore murár, kategória družstiev – Vladimír Buček, Stanislav Kuchtiak, apríl 2012, Nitra

3. miesto - celoštátna vedomostná on-line súťaž pre inštalatérske odbory Meď 2012, kategória školy, učebné odbory, marec 2012

Rok 2011

1. miesto - 3. ročník medzinárodnej súťaže v remeselných zručnostiach "Mladý remeselník 2011", kategória inštalatér - Ján Grepiniak, Radoslav Seko, november 2011, Žilina

1. miesto - medzinárodná súťaž žiakov v odbore inštalatér - Tomáš Plšičík, Radoslav Seko, žiaci študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Súťaž organizovaná v rámci prezentačnej výstavy stredných škôl UČEŇ-STREDOŠKOLÁK, marec 2011, Trenčín

2. miesto - 2. ročník celoslovenskej súťaže žiakov v odbore inštalatér, Ján Grepiniak, Dominik Sojka. Súťaž organizovaná v rámci prezentačnej výstavy stredných škôl JUVYR, november 2011, JUVYR, Bratislava

2. miesto - medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore murár, kategória družstiev - Marek Cupan, Jakub Galko, žiaci študijného odboru operátor stavebnej výroby, apríl 2011, Nitra

2. miesto - celoštátna vedomostná on-line súťaž pre inštalatérske odbory Meď 2011, kategória školy, učebné odbory, marec 2011

3. miesto - medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore murár, kategória jednotlivcov- Jakub Galko, žiak študijného odboru operátor stavebnej výroby, apríl 2011, Nitra 

3. miesto - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl - Roman Dobroň, Zdenko Košut, žiaci učebného odboru strechár a stolár. Súťaž organizovaná v rámci Medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, marec 2011, Bratislava 

Ocenenie „Najlepší exponát výstavy UČEŇ-STREDOŠKOLÁK 2011“ - Ján Adamčík, žiak učebného odboru stolár, s exponátom „Starožitná skriňa“. Súťaž organizovaná v rámci prezenačnej výstavy stredných škôl UČEŇ - STREDOŠKOLÁK, marec 2011, Trenčín

Rok 2010

1. miesto - celoslovenská súťaž žiakov v odbore inštalatér - Ján Grepiniak, Tomáš Plšičík, žiaci študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Súťaž organizovaná v rámci prezentačnej výstavy stredných škôl JUVYR, november 2010, Bratislava

1. miesto - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl, kategória plochá  strecha - Pavol Gombár a Miloš Sádecký. Súťaž organizovaná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, marec 2010, Bratislava

1. miesto - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl, kategória šikmá strecha - Miroslav Tvarožek, Michal Briestenský. Súťaž organizovaná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, marec 2010, Bratislava

Ocenenie za najlepšiu tesársku konštrukciu od firmy Kontrakting krov hrou, s.r.o. v rámci Medzinárodných majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl - Miroslav Tvarožek, Michal Briestenský. Súťaž organizovaná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, marec 2010, Bratislava

Ocenenie „Najlepší exponát výstavy UČEŇ 2010“, Peter Pavlík a Zdenko Košut – exponát „Spoločenská hra – biliard“ na prezentačnej výstave stredných škôl „UČEŇ 2010“, marec 2010, Trenčín

Rok 2009

1. miesto - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v zručnosti žiakov v remesle strechár - Pavol Gombár, Miroslav Tvarožek. Súťaž organizovaná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, apríl 2009, Bratislava

1. miesto - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v zručnosti žiakov v remesle tesár - Marcel Hladký, Anton Čižmár. Súťaž organizovaná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, apríl 2009, Bratislava

3. miesto - medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore murár, kategória družstiev – Pavol Lučan, Peter Milo, apríl 2009, Nitra

Ocenenie „Top výrobok“ v kategórii Drevospracujúca výroba na celoslovenskej prezentačnej výstave stredných škôl „Mladý tvorca“ - exponát „Univerzálne rebriny na cvičenie“, apríl 2009, Nitra

Rok 2008

1. miesto - Majstrovstvá Slovenska v zručnosti žiakov SOU v remesle strechár – Anton Čižmár, Marcel Hladký, Ondrej Chovaník, Martin Mitašík. Súťaž organizovaná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, apríl 2008, Bratislava

2. miesto - medzinárodná súťaž v zručnosti žiakov SOU v remesle strechár - Anton Čižmár, Marcel Hladký, Ondrej Chovaník, Martin Mitašík. Súťaž organizovaná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, apríl 2008, Bratislava

3. miesto - medzinárodná súťaž zručností v odbore murár, kategória družstiev – Michal Haviar, Patrik Trúchlik, apríl 2008, Nitra