mechanik hasičskej techniky

Študijný odbor – 2447 K

 

Dĺžka štúdia

4 roky

Odbor určený pre

chlapcov a dievčatá

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Získané dokumenty

vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Dosiahnuté vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie

Zručnosti absolventa

 

Absolvent vie aj:

  • uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany,
  • vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku,
  • používať základnú a špeciálnu požiarnu techniku,
  • používať vyslobodzovaciu a dýchaciu techniku,
  • používať strojnú službu pri zdolávaní požiarov a havárií,
  • ručne spracovať technické materiály,
  • vykonávať zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania.

Uplatnenie

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

Učebný plán odboru mechanik hasičskej techniky

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Akademické predmety

19

19

13

11

62

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

4

4

16

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

4

4

4

4

16

Etická výchova/Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

1

1

-

-

2

Chémia

-

-

1

-

1

Matematika

3

3

2

2

10

Informatika

2

2

-

-

4

Telesná a športová výchova

2

2

1

1

6

Profesijné predmety

14

15

21

22

72

Ekonomika

-

-

1

2

3

Technické kreslenie

2

1

-

-

3

Strojárska technológia

2

1

-

-

3

Strojníctvo

2

-

-

-

2

Elektrotechnika

2

2

1

-

5

Zdravotná príprava

-

-

-

1

1

Technológia opráv

-

1

1

4

6

Požiarna technika

-

1

3

4

8

Požiarna taktika a prevencia

-

-

1

2

3

Odborný výcvik

6

9

14

9

38

Spolu

33

34

34

33

134

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6
7
8 9
10
11 12
13

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

14

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

15
16

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

17

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

od 13.05.2024 do 17.05.2024

18 19
20

od 20.05.2024 do 22.05.2024

21

od 20.05.2024 do 22.05.2024

22

od 20.05.2024 do 22.05.2024

23 24 25 26
27 28 29 30 31