Podujatia na den 9.5.2023

od 09.05.2023 do 09.05.2023
Prijímacie konanie DŠ - 1. kolo - 2. termín Dňa 09.05.2023 sa na našej škole uskutoční 1. kolo - 2. termín prijímacieho konania pre uchádzačov o denné štúdium pre školský rok 2023/2024.
od 09.05.2023 do 09.05.2023
Dňa 09.05.2023 sa žiaci triedy I.C, II.C, III.A, I.AN, I.BN zúčastnia prednášky "Prevencia drogových závislostí".