Podujatia na den 27.6.2022

od 27.06.2022, 13:30 do 27.06.2022
Pedagogická rada za 2. polrok šk. roka 2021/2022 Dňa 27.06.2022 o 13.30 hod. sa v ŠJ uskutoční pedagogická rada, kde sa zhodnotia výchovno-vyučovacie výsledky žiakov za 2. polrok šk. roka 2021/2022.