Záložka do knihy spája slovenské školy

„Hrdinovia detektívnych románov“. Taká bola téma už 12. ročníka celoslovenského projektu "Záložka do knihy spája slovenské školy", ktorý každoročne vyhlasuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Po zaregistrovaní všetkých stredných škôl, ktoré sa chceli zapojiť, sa následne vytvorili dvojice partnerských škôl, ktoré urobili navrhnutý počet záložiek na danú tému. Potom si ich tieto školy medzi sebou vymenili.

Našou partnerskou školou bola SOŠ potravinárska, Cabajská 6, 949 01 Nitra. Celý projekt bol na konci novembra ukončený a vyhodnotený. 

Nech sa páči, tu je link, kde si môžete prečítať malé zhodnotenie 12. ročníka spomínaného projektu.