United Neighbours of London

Dňa 27.novembra 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré pripravilo Divadelné centrum Martin. Činoherné predstavenie je koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka.

Dej sa odohráva v bytovom dome. Sedem poschodí, sedem nájomníkov, sedem osudov, anglický prejav, variabilná scéna, dynamická hudobná koláž a expresívne herectvo, to všetko prináša náš nový titul.

Tajomný list, ktorý dostanú obyvatelia bytovky, zamieša osudy všetkých nájomníkov a ukáže, aké dôležité je si pomáhať.

Pri príprave divadelného predstavenia tvorcovia spolupracovali aj s pedagógmi anglického jazyka tak, aby pre žiakov pripravili zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok. Predstavenie maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote.

Inscenácia je určená pre začiatočníkov, aj pokročilých v anglickom jazyku. Nejde o to, aby sa predstavenia zúčastnili len jazykovo zdatní žiaci, ale aj tí, ktorým chceme cudzí jazyk priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany.