Trestnoprávna zodpovednosť mládeže

Trestnoprávna zodpovednosť mládeže sa stala po roku 1989 veľmi diskutovanou témou.

Za zvýšenou kriminalitou v spoločnosti sa stále viac a viac skrýva nižšia veková hranica mladistvých delikventov.

Práve na túto tému sa rozprávali žiaci I.A, I.B a I.C triedy s Ing. Petrom Samekom z Mestskej polície  Považská Bystrica v dňoch  22. a 28.11.2023.