Technická olympiáda

Dňa 23. 11. 2023 sa v priestoroch SOŠ konal 14. ročník Technickej olympiády. Na základe prihlášky a rozhodnutia okresnej komisie Technickej olympiády bolo do okresného kola pozvaných 22 žiakov, a to v „Kategórii A“ 8 družstiev (každé družstvo malo 2 členov) a v „Kategórii B“ 6 žiakov.

Predsedom okresného kola Technickej olympiády bol Ing. Peter Pavlík a členmi boli Mgr. Marek Demáček, Mgr. Miroslav Brveník, Ladislav Bartovič,

 Výsledky:

V „kategórii A“ sa na 1. mieste umiestnili Pavlovič Michal, Križan Ondrej s počtom bodov 107,5,  ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica.

V „kategórii B“ sa na 1. mieste umiestnil Špánik Matúš  s počtom bodov 141, ZŠ Domaniža.

Úspešní riešitelia:

Kategória A počet žiakov 16 z toho úspešných riešiteľov 1

Kategória B počet žiakov 6 z toho úspešných riešiteľov 5

 

Srdečne blahoželáme!


Fotogaléria

Video

Technická olympiáda 2023

Technická olympiáda základných škôl v SOŠ Považská Bystrica, 23.11.2023