Exkurzia v školiacom stredisku Servind Slovakia, s.r.o.

Dňa 22.11.2023 sa žiaci tretieho ročníka učebných odborov autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár zúčastnili exkurzie (školenia) v školiacom stredisku firmy Servind Slovakia, s.r.o.,  sídliacej v Ilave.

            V rámci vzdelávacích programov má firma komplexnú ponuku školení a tréningov pre celkový proces lakovní a karosární. Jednotlivé lakovačské kurzy sa zameriavajú na produktové školenia, prípravu povrchu, aplikáciu vrchných lakov a rozstreky, koloristiku a nuansovanie alebo opravy typu Smart Repair. V rámci vzdelávania karosárov sa zameriavame na problematiku opráv vonkajších panelov a štrukturálnych častí karosérie, diagnostiku karosérie, metódy spájania alebo dokončovacie práce. Nechýba tu ani organizácia a riadenie autolakovní pomocou nástrojov Standox, marketing a budovanie imidžu servisu školenia pre manažment, servisných poradcov ako  aj vzdelávanie žiakov stredných škôl zameraných na autoopravárenstvo.

            Počas školenia boli žiakom predvedené aj praktické ukážky opráv karosérie.     

Problematika opráv karosérií a lakovaní pomocou nových technológií bola pre žiakov veľmi podnetná, zaujala ich, čo sa prejavilo ich častými otázkami na školiteľov.