Exkurzia na pobočke pošty

Dňa 6.2. 2024 sa triedy II.C TAD a I.B TA učebný odbor technicko-administratívny pracovník zúčastnili exkurzie na pobočke pošty PB1, aby sa oboznámili so získanými teoretickými vedomosťami aj v praxi.

Môže to byť v budúcnosti aj ich zamestnanie.