Ekotopfilm – Envirofilm 2023

Od 22.11.2023 má  naša škola možnosť  zúčastnť sa  filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý sa tento rok koná online formou.  Odkazy sú platné do konca roka 2023, následne už nebude možné si ich pozrieť.

Žiakom bol poskytnutý link, cez ktorý si môžu pozrieť dokumenty v rozličných kategóriach: https://www.ekotopfilm.sk/katalog-filmov/

Kategória A: Za poznaním prírody

Prírodopisné filmy informačno-zábavného charakteru, ktoré kreatívnym spôsobom skúmajú ekosystémy a ich obyvateľov (ľudí, flóru, faunu). Poukazujú hlavne na vzťah medzi obyvateľmi Zeme a ich životným prostredím, s dôrazom o snahu zachovať si svoju pozíciu a aj naďalej napredovať.

Kategória B – Úspešné príbehy

Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách a ich snahe o udržateľnosť životného prostredia. Ich úspech je výsledkom zmeny postoja, správania alebo technologického riešenia. Filmy by mali predstavovať nové aktivity, projekty, či nové technológie, ktoré sú úspešným riešením ekologických problémov a kvality života.

Kategória C – O čom treba hovoriť

Filmy o aktuálnych ekologických problémoch a krízach, o ich dopade na životné prostredie a kultúru v globálnom či lokálnom rozmere. Problémy môžu byť výsledkom prírodných javov napr. klimatické zmeny, sucho, búrky, záplavy či zemetrasenia, alebo môžu byť výsledkom aktivít človeka napr. nárast populácie, ničenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov či zlé hospodárenie s odpadmi, atď.

Kategória D – Krátke filmy

Krátke filmy na zamyslenie a inšpiráciu zamerané na ekológiu, prírodné vedy, environmentálne problémy a udržateľnosť. Reklamné spoty a filmy neakceptujeme.

Odkazy pre náučné filmy poskytnuté školám:

1.stupeňZŠ:  

https://youtu.be/TQS2nLpKqNE?si=lqUd-GGETuoCa1lg

2.stupeňZŠ: 

https://youtu.be/0i6O9WlwXp4?si=wEFH8XH1RAIwtv81
3.  stredné školy: 

https://youtu.be/wcB91WHml9E?si=Ly-mQuF682-FI357