Plavecko - turisticky kurz V dňoch 15 - 19.5.2023 sa uskutočnil plavecko - turisticky kurz pre triedy: II.A, I.B, I.C, I.D, ktorý sa konal na plavarni MŠK a v okoli Považskej Bystrice...
Exkurzia v podniku Slovarm a.s. Myjava Dňa 17. 05. 2023 sa žiaci III. A a I. A triedy zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Slovarm a.s. Myjava. Podnik sa špecializuje na výrobu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody vzduchu, studenej a teplej vody, pary a ústredného vykurovania...
Florbalový turnaj 2023 Dňa 11.5.2023 o 8:00 hod. usporiadala naša škola pod záštitou pána riaditeľa školský florbalový turnaj medzi jednotlivými triedami našej školy...
Drogová prevencia - prednáška Cieľom prednášky bolo v čo najväčšej miere eliminovať užívanie legálnych aj nelegálnych drog mládežou. Študentom bolo vysvetlené, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine...
Veľké jarné upratovanie mesta Považská Bystrica  a Upracme si Slovensko Naša škola opäť zapojila do čistenia svojho okolia, ktorú zorganizovalo mesto Považská Bystrica - Veľké jarné upratovanie mesta Považská Bystrica...
od 15.05.2023 do 19.05.2023
Plavecko-turistický kurz V dňoch 15. - 19. 05. 2023 sa žiaci triedy I.B, I.C, I.D, II.A zúčastnia Plavecko-turistického kurzu.
od 17.05.2023 do 17.05.2023
Dňa 17.05.2023 sa žiaci triedy I.A M, III.A M, III.A O zúčastnia exkurzie do firmy SLOVARM a.s. Myjava.
od 09.05.2023 do 09.05.2023
Dňa 09.05.2023 sa žiaci triedy I.C, II.C, III.A, I.AN, I.BN zúčastnia prednášky "Prevencia drogových závislostí".