Ponuka odborov pre školský rok 2024/2025

video

Už takmer 50 rokov vychovávame odborníkov v stavebných profesiách, ktorých je v súčasnej dobe
nedostatok na trhu práce.

Máte možnosť získať motivačné štipendia v nedostatkových odboroch až do výšky 120 € mesačne.

Kontakt: Ing. Carmen Scholzová, 042/4322663