Školský parlament a Žiacka školská rada

Školský parlament vznikol na našej škole 24.10.2007. Jeho snahou je docieliť užšiu spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť a ich tvorivosť.

Žiacku školskú radu tvorí 5 členov, ktorí boli volení členmi školského parlamentu - predsedami všetkých tried našej školy.

Študentský parlament

Trieda

Meno predsedu triedy

I.A

Alexandra Vojtovičová

I.B

Martin Kubian

I.C

Ivan Remšík

II.A

Marko Zdurienčik

II.B

Marián Nemčík

II.C

Tereza Jarošová

II.D

Martin Boško

III.A

Dávid Suchánek

III.B

Vladimír Hajný

III.C

Mário Chlepko

IV.A

Dominik Fojtek

I.AN

Peter Marek Kortiš

II.AN

Andrej Miko

 

 

Študentský parlament – školský rok 2023/2024

Timotej Kušan – IV.A, predseda

Alex Kučera, Dávid Suchánek  - III.A

Michaela Šefarová, Kristína Dingová – I.B

Peter Marek Kortiš, Erik Šesták – I.AN

  • Skupina nadšencov, ktorá si myslí, že zmení svet, alebo aspoň našu školu!
  • Sprostredkujeme VAŠE nápady, návrhy a názory vedeniu našej školy.
  • Spestríme kultúrny život na našej škole.