Rada školy pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici v šk. roku 2022/2023

predseda: Mgr. Martina Šištíková

členovia:

zástupcovia  TSK:

Ing. Viera Zboranová
František Matušík
Ing. Jozef Baroš
Mgr. Juraj Smatana     

zástupcovia pedagogických  zamestnancov:   

Mgr. Martina Šištíková
Roman Suchár

zástupca nepedagogických zamestnancov:     

Jana Šarlayová

zástupcovia rodičov:                                     

Karol Petrek
Mgr. Miroslava Kušanová
Jana Mešková

zástupca žiakov:                                           

Timotej Kušan

 


 

Výbor ZRŠ pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici
šk. r. 2022/2023

 

predseda:                              

Ing. Mária Lamošová

členovia:

I. ročník                                                      

I. A     JUDr. Marián Šefara
I. B     Zuzana Rezníčková
I. C     Ing. Jana Bieliková
I. D    Mgr. Elena Bučanová                                                         

II. ročník                                                    

II. A   Dagmar Janotová
II. B   Karol Petrek
II. C   Martina Tarabová 

III. ročník

III. A Ing. Mária Lamošová
III. B  Jarmila Trníková
III. C  Rozália Hupková

  

IV. ročník

IV. A   Katarína Očkayová