Veľké jarné upratovanie mesta Považská Bystrica a Jarné susedské upratovanie 2022

Pri príležitosti Dňa Zeme – 22.Apríl 2022 sa naša škola opäť zapojila do čistenia svojho okolia, ktorú zorganizovalo mesto Považská Bystrica - Veľké jarné upratovanie mesta Považská Bystrica. Taktiež sa pravidelne zapájame do upratovacej akcie, ktorú zastrešuje občianske združenie Upracme Slovensko. Tento rok sa konalo pod názvom „Jarné susedské upratovanie 2022“.

Ďakujeme všetkým žiakom, dobrovoľníkom, ktorí sa aj napriek miestami nepriaznivému počasiu pripojili k Jarnému upratovaniu, na ktorom sme sa pustili do boja s voľne pohodeným odpadom v našom okolí. Taktiež ďakujeme mestu Považská Bystrica za ich hmotnú pomoc.

Zorganizovali sme upratovanie okolia školy a verejné priestranstvá priľahlej časti Považskej Bystrice. Trieda III.C s pani učiteľkou Ing. Lukáčovou čistili priestory v okolí školy, chodník na  sídlisko Rozkvet. Boli sme prekvapení, koľko odpadu sme opäť vyzberali.

Súčasne sme skrášlili aj okolie našej školy – SOŠ. Veľká vďaka patrí PhDr. Zmečkovej a Ing. Mgr. Šujanovej a žiakom II.A triedy za ich kreatívny prínos.  Našou snahou bolo vytvoriť príjemné a motivujúce prostredie pre našich žiakov.


Fotogaléria