Naše miniexkurzie

V dňoch 10. 5. a 18. 5. 2022, v rámci prepojenia teórie s praxou a  zvýšenia finančnej gramotnosti, triedy IV. A a II. BN P navštívili niekoľko inštitúcií v našom meste.

Najprv to bola komerčná poisťovňa Kooperatíva, a. s., pobočka Považská Bystrica. Sympatická mladá pracovníčka vysvetli našim žiakom, aké sú aktuálne ponuky životného a neživotného poistenia. Našich žiakov zaujímalo, či postenie so šetrením je ešte výhodné a ako sa dá poistiť úver pre prípad nepredvídateľných udalostí. Príklady s konkrétnymi číslami im „ušila“ priamo na mieru.

Ďalšou zastávkou bol Daňový úrad Považská Bystrica. Keďže v týchto dňoch sú daňovníkom zasielané potvrdenia – Index daňovej spoľahlivosti, naši žiaci mali túto problematiku priamo vysvetlenú ochotnou pracovníčkou úradu, ktorá im poskytla aj manuál hodnotenia.

Poslednou zastávkou bola návšteva Mestskej knižnice v Považskej Bystrici. Po prehliadke jednotlivých oddelení, sme si v čitárni pozreli dennú a týždennú tlač ako aj  niektoré zaujímavé periodiká. Niektorí žiaci spomenuli, že budú pravidelnými návštevníkmi knižnice.

Verím, že naši maturanti využijú aj tieto postrehy z praxe vo svojich odpovediach, ako aj  v živote za bránami školy.

 

Ing. Alena Behrová