Legendárnu „tatrovku“ pilotne skladali aj naši žiaci - pozrite si videá z montáže, stáže a slávnostného odovzdania

Unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý vznikol u našich českých susedov v roku 2019, odštartoval na dvoch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja – Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou a Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici. Výsledkom budú dve kompletné TATRY PHOENIX, pridanou hodnotou je vzdelávanie žiakov.

Spoluprácu s automobilkou TATRA TRUCKS Trenčianska župa spustila ihneď po podpise memoranda, vďaka ktorému sa úspešný český projekt „TATRA do škôl“ dostal aj na Slovensko.

Od projektu si sľubujeme, že žiaci získajú znalosti aj praktické zručnosti pri skladaní týchto vozidiel a koncovým užívateľom zložených automobilov bude po diagnostickej prehliadke a kontrole Správa ciest TSK.

Tá ich bude využívať na údržbu ciest v kraji,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Celý projekt je financovaný zo zdrojov Trenčianskej župy, pre každú zo škôl kraj obstaral súčiastky a diely v hodnote 132 tis. eur a špeciálne portálové žeriavy za ďalších 10 tis. eur. Zloženie jedného kompletného vozidla by malo trvať 2-3 mesiace, projektu sa zúčastní približne 10 žiakov z každej školy, predovšetkým z odborov autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, mechanik – nastavovač, ale aj z odboru strojárstvo.

„Najväčšia výhoda celého projektu je, že si žiaci siahnu na konkrétny produkt. Budú hrdí, že okolo nich prejde auto, ktoré sami skladali. Problémom dnešného školstva je, že žiaci nechcú chodiť na odborné školy a tento projekt by ich mohol prilákať,“ povedal Petr Hendrych, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva TATRA TRUCKS.

Zdroj: TSK


Fotogaléria

Video

Priviezli nám Tatrovku

Zloženie jedného kompletného vozidla by malo trvať 2-3 mesiace, projektu sa zúčastní približne 10 žiakov z našej školy z odborov autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, mechanik hasičskej techniky.

Legendárnu „tatrovku“ pilotne skladajú aj naši žiaci

Spoluprácu s automobilkou TATRA TRUCKS Trenčianska župa spustila ihneď po podpise memoranda, vďaka ktorému sa úspešný český projekt „TATRA do škôl“ dostal aj na Slovensko.

TATRA - montáž podvozku

Unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý vznikol u našich českých susedov v roku 2019. Naši žiaci pod vedením skúsených technikov montujú podvozok.

TATRA - striekanie a montáž podvozku

Unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý vznikol u našich českých susedov v roku 2019. Naši žiaci pod vedením skúsených technikov pomáhajú striekať a montovať podvozok.

TATRA do škôl - montáž motora a chladiča

Montovali sme motor a chladič do TATROVKY.

TATRA - odborná stáž

Odborná štáž našich žiakov v spoločnosti TATRA Kopřivnice.

TATRA - jazda - skúšobný polygón1

zažite s nami jazdu v TATROVKE

TATRA - jazda - skúšobný polygón2

vyskúšali sme jazdu v TATROVKE

TATRA do škôl - záverečná montáž - slávnostné odovzdanie

Naši žiaci pod vedením skúsených technikov finišujú. Montujú, zapájajú, dolievajú prevádzkové náplne. Spolu s technikmi pripravujú auto na slávnostné odovzdanie...