Naše videá o škole

Školské kolo SOČ  

Po peknej prezentácií svojich prác do obvodného kola SOČ postúpilo päť žiakov v troch odboroch.

Stavbársky deň 2017  

Video zo Stavbárskeho dňa 19.10.2017

Stavbársky deň 2013 - 1. ročník  

Video zo Stavbárskeho dňa 2013