mechanik hasičskej techniky

Študijný odbor – 2447 K

 

Dĺžka štúdia

4 roky

Odbor určený pre

chlapcov a dievčatá

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Získané dokumenty

vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Dosiahnuté vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie

Zručnosti absolventa

 

Absolvent vie aj:

  • uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany,
  • vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku,
  • používať základnú a špeciálnu požiarnu techniku,
  • používať vyslobodzovaciu a dýchaciu techniku,
  • používať strojnú službu pri zdolávaní požiarov a havárií,
  • ručne spracovať technické materiály,
  • vykonávať zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania.

Uplatnenie

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

Učebný plán odboru mechanik hasičskej techniky

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Akademické predmety

19

19

13

11

62

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

4

4

16

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

4

4

4

4

16

Etická výchova/Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

1

1

-

-

2

Chémia

-

-

1

-

1

Matematika

3

3

2

2

10

Informatika

2

2

-

-

4

Telesná a športová výchova

2

2

1

1

6

Profesijné predmety

14

15

21

22

72

Ekonomika

-

-

1

2

3

Technické kreslenie

2

1

-

-

3

Strojárska technológia

2

1

-

-

3

Strojníctvo

2

-

-

-

2

Elektrotechnika

2

2

1

-

5

Zdravotná príprava

-

-

-

1

1

Technológia opráv

-

1

1

4

6

Požiarna technika

-

1

3

4

8

Požiarna taktika a prevencia

-

-

1

2

3

Odborný výcvik

6

9

14

9

38

Spolu

33

34

34

33

134

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3
4
5

od 05.2.2020, 10:25 do 05.02.2020

6 7 8 9
10 11
12
13

od 13.2.2020, 12:30 do 13.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

14
15
16
17

od 17.02.2020 do 21.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

18

od 17.02.2020 do 21.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

19

od 17.02.2020 do 21.02.2020

od 19.2.2020, 13:00

od 13.02.2020 do 10.03.2020

20

od 17.02.2020 do 21.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

21

od 17.02.2020 do 21.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

22
23
24

od 24.02.2020 do 26.02.2020

od 24.02.2020 do 28.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

25

od 24.02.2020 do 26.02.2020

od 24.02.2020 do 28.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

26

od 24.02.2020 do 26.02.2020

od 24.02.2020 do 28.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

27

od 24.02.2020 do 28.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

28

od 24.02.2020 do 28.02.2020

od 13.02.2020 do 10.03.2020

29