autoopravár - karosár

Absolvent:

  • vie pripraviť pracovisko pre kontrolu a rovnanie karosérie po ťažšej havárii a na rovnacom zariadení karosériu vyrovnať so zachovaním všetkých funkčných rozmerov,
  • vie vykonávať generálne opravy karosérií a skríň a zhotovovať bez špeciálneho výrobného zariadenia a nástrojov atypické plechové diely pri vývoji nových typov karosérií,
  • upravovať zložitejšie súčasti a diely zo zliatin ľahkých kovov ručnými strojným spracovaním, vrátane zoraďovania strojov, zvárať rôzne kovové materiály plameňom (i v ochrannej atmosfére),
  • má poznať meracie a diagnostické prístroje, obsluhovať ich,
  • má vedomosti o správnej činnosti jednotlivých častí vozidla.