Rekvalifikácie

Ponúkame rekvalifikačné kurzy vo vzdelávacích programoch, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kurzy sú určené osobám so záujmom pracovať, alebo podnikať v príslušnom odbore.

Absolvent získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu, ktoré ho oprávňuje požiadať o overenie odbornej spôsobilosti v danom odbore  a získať tak osvedčenie o úplnej kvalifikácii.

Osvedčenie o úplnej kvalifikácii slúži predovšetkým ako doklad, na základe ktorého môže osoba požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore.

Rekvalifikačné kurzy vzdelávacích programov otvárame dvakrát ročne v mesiacoch február a september.

Ponúkané vzdelávacie programy:

Autoopravár – elektrikár – 350 hodinové vzdelávanie,

Autoopravár – mechanik – 350 hodinové vzdelávanie,

Strechár – 350 hodinové vzdelávanie.

Inštalatér – 500 hodinové vzdelávanie,

Murár – 500 hodinové vzdelávanie,

Stolár – 500 hodinové vzdelávanie,

Montér suchých stavieb – modulové vzdelávanie, s možnosťou výberu jednotlivých modulov vzdelávania:

  • Systémy suchej výstavby – 350 hodinové vzdelávanie
  • Sadrokartón a jeho využitie v stavebníctve – 40 hodinové vzdelávanie
  • Montáž priečok a podhľadov – 20 hodinové vzdelávanie
  • Rekonštrukcia podkrovných priestorov – 20 hodinové vzdelávanie
  • Montáž kazetových podhľadov – 20 hodinové vzdelávanie
  • Montáž predsadených a inštalačných stien – 25 hodinové vzdelávanie
  • Montáž suchých podláh – 25 hodinové vzdelávanie

Bližšie informácie:

tel.: 042/432 37 66 kl.120           

e-mail: info@sospb.sk,  sospb@sospb.edu.sk