LdV PB 2012

gr pre vzd a kult

 

"Spoluprací k rozvoji stavebních oborů"

Projekt realizovaný v rámci mobilitného podprogramu Leonardo da Vinci, ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania.

PARTNERI PROJEKTU

Střední průmyslová škola stavební, Máchova 628, Valašské Meziříčí, Česká republika

a

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovenská republika

ODBORNÁ STÁŽ

Mobilita sa zrealizovala 11. - 24. marca 2012. 2-týždňového pobytu v našej škole sa zúčastnilo 10 žiakov 2. a 3. ročníkov učebných odborov tesár, stolár a murár. Žiaci získali nielen teoretické vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti a skúsenosti v práci so sadrokartónom, sadrokartónovými systémami a ich využitím v stavebníctve.

Odborná stáž, ktorá sa realizovala v Centre odbornej prípravy, pozostávala z teoretickej časti, na ktorú vzápätí nadviazala praktická časť. Teoretická príprava sa realizovala v odbornej učebni vybavenej prezenčnou didaktickou technikou. Odborná prax sa vykonávala v dielni učebného odboru montér suchých stavieb. Mentorstvo zabezpečovali naši majstri odbornej výchovy Dušan Rezák a Augustín Krabáč. Úroveň osvojovania nadobúdaných odborných kompetencií bola monitorovaná vypracovanými testovacími hárkami.

Témy prebraté počas stáže korešpondovali s odborným obsahom projektu. Žiaci sa počas stáže oboznámili s pre nich novou technológiou a materiálmi. Odbornou náplňou stáže boli nasledujúce oblasti:

  • sadrokartón a jeho využitie v stavebníctve,
  • montáž priečok,
  • montáž podhľadov,
  • montáž kazetových stropov.

V rámci dvoch týždňov sa účastníci mobility oboznámili s prostredím školy, jej materiálovým vybavením, prostriedkami, ktoré majú naši žiaci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu k dispozícii. Spoznali podmienky života žiakov ubytovaných v školskom internáte. Účastníkom mobility boli vytvorené podmienky pre rôznorodé športové vyžitie – stolný tenis, sálový futbal, bowling, lezecká stena. V odpoludňajších hodinách sme pre nich zorganizovali turistickú akciu na Považskobystrický hrad a odbornú exkurziu diaľničného mosta ponad Považskú Bystricu spojenú s výkladom, mali možnosť sa zrelaxovať vo wellness centre. Počas víkendu sme zorganizovali výlety spojené s návštevou Manínskej tiesňavy, Súľovských skál, Fačkovského sedla, objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch, Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej, Budatínskeho zámku i mesta Žilina.

CERTIFIKÁCIA

Všetci účastníci odbornej stáže získali Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou za úspešné absolvovanie rekvalifikačného kurzu Sadrokartón a jeho využitie v stavebníctve v rozsahu 64 hodín. Osvedčenia boli účastníkom mobility slávnostne odovzdané na záverečnom vyhodnotení odbornej stáže.