Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Termín: 22.3.2023, 8:00 - 22.03.2023

Miesto konania

knižnica ŠI