Praktická časť ZS - mimoriadne skúšobné obdobie

Termín: 10.09.2019 - 11.09.2019

Praktická časť ZS - mimoriadne skúšobné obdobie