Podujatia na den 17.5.2023

od 17.05.2023 do 17.05.2023
Dňa 17.05.2023 sa žiaci triedy I.A M, III.A M, III.A O zúčastnia exkurzie do firmy SLOVARM a.s. Myjava.
od 15.05.2023 do 19.05.2023
Plavecko-turistický kurz V dňoch 15. - 19. 05. 2023 sa žiaci triedy I.B, I.C, I.D, II.A zúčastnia Plavecko-turistického kurzu.