Podujatia na den 15.3.2023

od 15.3.2023, 09:45 do 15.03.2023
Administrácia EČ a PFIČ MS z CUJ Dňa 15.03.2023 o 9.45 hod. sa bude konať EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (U7, U8, U9, U10).