Plavecko-turistický kurz

Termín: 15.05.2023 - 19.05.2023