Písomná časť ZS - mimoriadne skúšobné obdobie

Termín: 10.09.2019 - 10.09.2019

Písomná časť ZS - mimoriadne skúšobné obdobie

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica