Stretnutie vedenia školy, ŽŠR a predsedov tried

Termín: 27.11.2019, 11:45 - 27.11.2019

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica