Školské kolo SOČ 2023

Termín: 08.2.2023 - 08.2.2023

Vyhodnotenie školského kola SOČ v školskom roku 2022/2023

V prvom rade by som rád poďakoval všetkým zúčastneným žiakom v školskom kole SOČ konanom 08. 02. 2023, kde veľmi pekne prezentovali svoje práce. Po peknej prezentácií svojich prác do obvodného kola SOČ postúpila jedna práca, ktorá bude prihlásená v odbore Problematika voľného času.

Týmto všetkým žiakom gratulujeme a postupujúcej práci prajeme veľa šťastia v nasledujúcom obvodovom kole.

Postupujúci:
01 - Problematika voľného času
1. miesto: Samuel Osrman – Airsoft

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica

Fotogaléria