Porada administrátorov a pomocného dozoru k EČ a PFIČ MS (U2)

Termín: 09.3.2023, 14:15 - 09.3.2023

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica