Plenárne a triedne ZRŠ

Termín: 26.9.2019, 15:00 - 26.09.2019

Plenárne a triedne ZRŠ

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica