Pedagogická rada maturitných tried

Termín: 25.5.2023, 14:10 - 25.05.2023

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica (U1)