Pedagogická rada za 1. štvrťrok šk. roka 2019/2020

Termín: 20.11.2019, 13:30 - 20.11.2019

Pedagogická rada za 1. štvrťrok šk. roka 2019/2020

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica