Administrácia EČ a PFIČ MS zo SJL

Termín: 14.3.2023, 09:45 - 14.03.2023

Miesto konania

SOŠ Považská Bystrica